[notloggedin] [/notloggedin] [loggedin] [/loggedin]
[notloggedin] [/notloggedin] [loggedin] [/loggedin]
19 juli, 2024

Odense åbner klinik for seksuel sundhed

Klinik for seksuel sundhed slår dørene op   Hvor går min grænse? Har jeg klamydia? Kan man få gratis prævention? Er jeg usikker på mit køn og min seksualitet? Det er den slags spørgsmål, som kan fylde enormt i et ungt menneskes krop og sind. Og nu får unge under 30 år, bosat i Odense […]

Endnu bedre sagsbehandling for handicappede børn

Styrket kvalitet i sagsbehandling på børnehandicapområdet i Jammerbugt Kommune Af den nyeste ankestatistik for 2020 fremgår det, at Jammerbugt Kommune har forbedret sig markant i forhold til omgørelsesprocenten, som har flyttet sig fra 58% i 2016 til 22,2% i 2020. Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle kommunens behandlede […]

Ældre bor længe på plejehjem 

For mere end halvdelen af landets plejehjemsbeboerne, så er plejehjemmet deres sidste bolig i mere end 4 år. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Med til det billede hører dog også, at mange beboere kun bor kort på plejehjem. I 2020 boede i gennemsnit 3,3 procent af borgere over 65 år på plejehjem. Du kan læse […]

Kommune ønsker større frihed til skolerne

Guldborgsund Kommune: Giv os frie rammer til at arbejde med børns læring og trivsel Guldborgsund Kommune er de sidste år blevet fritaget fra dele af den nationale lovgivning på familie- og skoleområdet under flere såkaldte frikommuneforsøg. Med gode erfaringer i ryggen vil Børn, Familie og Uddannelsesudvalget nu presse på hos de nationale politikere for at […]

Ny SMS-tjeneste om snerydning og saltning i Aarhus

Borgere i Aarhus Kommune kan tilmelde sig en ny SMS-tjeneste, så de modtager en SMS, hvis vinterberedskabet rammes af coronasmitte og er nødt til at prioritere i vinterbekæmpelsen   Lige nu er Aarhus Kommunes vinterberedskab fuld funktionsdygtig og har 100 mand kørende på veje og stier. Men bliver beredskabet ramt af coronasmitte, kan det blive […]

Minimumsnormeringer i Gladsaxe fra 2021

kommunalt.dk

Gladsaxe går skridtet videre end København og indfører minimumsnormeringer i daginstitutionerne allerede fra 2021. Efter 1. behandlingen af Gladsaxes borgmester Trine Græses budgetforslag onsdag aften står det klart, at der er flertal for at indføre minimumsnormeringer i kommunens daginstitutioner allerede fra 2021. – Jeg er utrolig glad for, at der er flertal for at indføre […]

Over 750 mio. kr. i Corona- hjælp og kernevelfærd alene i København

Parterne noterer sig, at der efter delaftale om overførselssagen vedrørende udmøntning af overførsler, midler til investeringspuljer og udmøntning af hastende need-to-sager var 580,8 mio. kr. i udisponeret finansiering og 169,2 mio. kr. i udisponeret servicemåltal. [rml_read_more] Partnerne tager til efterretning, at der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og servicemåltal som følge af korrektion af […]

Ny aftale om akuthjælp til sårbare ældre

Haderslev Kommune og Dansk Folkehjælp har indgået en aftale, der sikrer akuthjælp til sårbare ældre med fx indkøb og praktisk hjælp. Akuthjælpen er et samarbejde, hvor kommunale medarbejdere henviser udsatte ældre til fire hjælpeindsatser, hvor frivillige hjælper og er med til at sikre ældre udsatte borgere imod smittefare. – Det er et rigtig fint intiativ […]

Træningstilbud til kommunens pensionister

kommunalt.dk

Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 2. marts at sende forslag til et nyt rehabiliteringsefterforløb i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Det er et forslag, der vil give førtids- og folkepensionister med et træningsbehov adgang til de kommunale træningsfaciliteter, der findes i Nakskov og Maribo. Lolland Kommunes træningsfaciliteter ligger på Skovcentret i Nakskov og […]

Medvind til Odenses trilledagpleje

kommunalt.dk

  Trilledagpleje kan lade sig gøre, når både dagplejeren og alle tilknyttede forældrepar synes, at det er en god idé. Dagplejeren starter sin arbejdsdag på ladcyklen og henter så “sine” børn en efter en på ruten, som slutter i dagplejerens hjem.   – På den måde får en del familier en mere rolig morgen, hvor […]

kommunaltdk logo
Tilmeld vores nyhedsbrev og få nyheder om salg til kommuner.