Kommunernes økonomi og budgetter

Kommunens økonomi og budget er vigtigt for dit salg

Kommunernes økonomi og budgetter spiller en stor rolle for private virksomheders mulighed for at komme ind og få en dialog med en kommunes indkøbere af virksomhedens produkter. Kort sagt: Hvis der ikke er afsat midler til indkøb at dine produkter, bliver det mere end vanskeligt at få et salg igennem og endog at få den første kontakt i kommunen.

Kommunernes udgifter går til

  • børn og unge, primært skoler og daginstitutioner (ca. 27%)
  • ældre og voksne med særlige behov (ca. 21%)
  • Overførsler til personer, bistandshjælp (ca. 21%)
  • Sundhed (ca. 9%)
  • Administration (ca. 12%)
  • Byudvikling, infrastruktur, kultur mv. (ca. 10%)

Hvordan finder du hvor dit produkt er i kommunens budgetter?

Her er det vigtigt, at du har adgang til kommunens budgetter for det foreliggende eller næste år. Ved en gennemgang af budgetterne kan du næsten altid finde, hvordan det område, som du sælger til er prioriteret med ressourcer. Det kræver dog ofte et kendskab til hvordan de kommunale budgetter er skruet sammen og hvordan man tænker i kommuner. Det kan derfor være en god idé at skaffe dig informationer eller rådgivning fra eksperter i kommunale budgetter og økonomi. Her på kommunalt.dk tilbyder vi både gratis abonnement artikler og webinarer samt konsulentrådgivning efter aftale. Se mere her om Club Kommunalt 

Danmark har brug for velfærdsiværksættere

Der er rigtigt meget på spil for selve innovationen og udviklingen af velfærdsydelser, hvis man gør området til en ideologisk kampplads. Lige nu forhandles der om, hvorvidt private aktører kan få lov til at trække

Læs mere »

Kommunernes serviceudgifter stiger til 251,9 mia. kr.

Hvert år forhandler KL med regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. I aftalen fastsættes bl.a., hvad kommunerne må bruge på service og anlæg. Kommunernes serviceudgifter dækker driften og udviklingen af daginstitutioner,

Læs mere »

Vejledere skal hjælpe ledige kvinder mod social kontrol

Social kontrol-vejledere på de københavnske jobcentre skal hjælpe kvinder, der bliver forhindret i at komme i job på grund af social kontrol fra deres familie eller omgangskreds. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har skaffet

Læs mere »

Budgetaftalen på plads for 2021 i Jammerbugt Kommune

En enig Kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune indgik fredag aften 4. september 2020 en fælles aftale om kommunes budget for 2021-2024. Dermed står både Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Borgerlisten bag aftalen. Samtlige medlemmer

Læs mere »

FURESØ: Udkast til budget 2021-2022 sendes i høring

Byrådet godkendte onsdag aften et første udkast til budget for 2021-2022 som grundlag for de videre politiske forhandlinger. Budgettet skal endeligt vedtages i oktober. I budgetforslaget er indlagt en række forslag til effektiviseringer og besparelser

Læs mere »

Budgetdialog skudt i gang i Egedal

Årets politiske budgetforhandlinger er i gang, og kommunens budget for 2021-24 sendes i dag i offentlig høring indtil 11. sep-tember kl. 12. På torsdag er alle interesserede egedalborgere in-viteret til borgermøde på rådhuset for at

Læs mere »

Seneste indlæg