[notloggedin] [/notloggedin] [loggedin] [/loggedin]
[notloggedin] [/notloggedin] [loggedin] [/loggedin]
22 juli, 2024

Forsyningsselskaber skal have bedre styr på strategien

De danske forsyningsselskaber står over for historisk store udfordringer i forhold til at sikre stabil forsyning og holde priserne i ro. Samtidig skal den grønne dagsorden holdes på sporet. Det øger kravene til en effektiv tilrettelægning, overvågning og eksekvering af forsyningsselskabernes strategiske planer, som løbende skal kunne tilpasses skiftende krav og risici. Det er nogle […]

KL og regeringen forhandler lige nu de nye budgetter, men denne gang er der grund til at være bekymret

Mange taler grøn omstilling, og om behovet for renovering af ejendomme, skoler m.m. – men der kommer mange til at være skuffet, faktisk meget skuffet. For der lægges op til, at anlægsudgifterne bliver reduceret kraftigt gennem et reduceret anlægsloft for kommunerne, som ellers oplever prisstigninger på 20-30% indenfor byggeri og vedligeholdelse af daginstitutioner, veje, sportsfaciliteter, […]

I dag kan KL og regeringen fastlægge rammerne for kommunernes økonomi

Der er ingen tvivl om at der bliver strammet op de kommende år, da der skal være finansiering til både grønomstilling og forsvaret. Det demografiske træk: Regeringen siger, at der er ekstra 1,25 mia til kommunerne i 2023, og de skal dække det demografiske træk. Men det er ikke nok – der er to store […]

Ny vidensgruppe til kommunal ledelse

Carl Holst leder ny gruppe for kommunale ledere

Kommunale ledere skal tænke i nye baner og nye løsningerUdfordringerne med at drive en kommune bliver stadigt større. Det kræver, at kommunale topledere tænker i nye baner og ser nye løsninger og muligheder. Kun sådan kan kommunale ledere håndtere en fremtid med flere ældre, færre unge på arbejdsmarkedet og øgede forventninger til den kommunale service. […]

Indsatsen overfor hjemløse styrkes

Flere end 6.000 hjemløse i DanmarkFlere end 6.000 mennesker er hjemløse i Danmark, og samtidig oplever kommunerne en udvikling, hvor antallet af nye herbergpladser, udgifter og opholdstiden stiger, og hvor de lovgivningsmæssige og økonomiske strukturer kan udgøre en barriere for at tilrettelægge den rette hjælp. Behov for en grundlæggende omstilling af indsats for hjemløseRegeringen og […]

Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Kommunerne har en afgørende rolle i at sikre koordination og sammenhæng i indsatsen på tværs af områder. Regering og KL enige om ny hovedlovRegeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om en helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for kommunernes indsats til borgere med komplekse […]

Grønne kommunale indkøb er i stor fokus i år.

 Regeringen offentliggjorde en strategi for grønne offentlige indkøb. Temaerne i strategien flugter i vidt omfang med fokusområderne i den fælleskommunale indkøbsstrategi, som sætter retning for kommunernes indkøb frem mod 2024. De offentlige indkøb er et vigtigt værktøj, der skal bruges aktivt til at understøtte den grønne omstilling. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt med […]

Når teknologien er her, hvorfor bruges den så ikke af Kommunerne i kampen mod COVID-19?

COVID-19 har været hverdag længe og vil formentlig forblive det længe endnu. Det har andre lande indset og udvikler derfor langsigtet teknologi for at undgå gentagen brug af de indgribende nedlukningsrestriktioner. Det bør Danmark og især de Danske kommuner også gøre, men de er tilbageholdende. Smittetallene er rekordhøje, og den nye coronavariant omikron har skabt fornyet […]

Kommunal og regional medfinansiering af ladeinfrastruktur

Ladestandere til kommuner og regioner

Med henblik på bl.a. at sikre, at der også i yderområderne er marked for at opsætte ladestandere, er parterne enige om, at lovforslaget justeres således, at kommuner og regioner får mulighed for at yde medfinansiering i udbud af ladeinfrastruktur på deres egne arealer. Muligheden for medfinansiering gives inden for klare rammer, som indebærer, at medfinansiering […]

Egedal ærgerlig over økonomiaftale

I Egedal er borgmester Karsten Søndergaard rigtig ærgerlig over årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Regeringens manglende vilje til reelle forhandlinger efterlader kommunerne med store udfordringer på socialområdet. Nul hjælp til efterslæb KL´s ambitiøse 3-årsplan om et løft af det specialiserede socialområde var det helt rigtige udgangspunkt for forhandlingerne. KL lagde op til, at der […]

kommunaltdk logo
Tilmeld vores nyhedsbrev og få nyheder om salg til kommuner.