Kommunernes serviceudgifter stiger til 251,9 mia. kr.

Kommunernes serviceudgifter stiger til 251,9 mia. kr.

Hvert år forhandler KL med regeringen en aftale om kommunernes økonomi
for det kommende år. I aftalen fastsættes bl.a., hvad kommunerne må bruge
på service og anlæg.

Kommunernes serviceudgifter dækker driften og udviklingen af daginstitutioner, folkeskoler, kommunernes del af sundhedsområdet, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre. Derudover indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

Du skal enten logge ind eller oprette dig gratis som bruger, for at læse resten af artiklen: