KL og regeringen forhandler lige nu de nye budgetter, men denne gang er der grund til at være bekymret

Mange taler grøn omstilling, og om behovet for renovering af ejendomme, skoler m.m. – men der kommer mange til at være skuffet, faktisk meget skuffet. For der lægges op til, at anlægsudgifterne bliver reduceret kraftigt gennem et reduceret anlægsloft for kommunerne, som ellers oplever prisstigninger på 20-30% indenfor byggeri og vedligeholdelse af daginstitutioner, veje, sportsfaciliteter, […]

I dag kan KL og regeringen fastlægge rammerne for kommunernes økonomi

Der er ingen tvivl om at der bliver strammet op de kommende år, da der skal være finansiering til både grønomstilling og forsvaret. Det demografiske træk: Regeringen siger, at der er ekstra 1,25 mia til kommunerne i 2023, og de skal dække det demografiske træk. Men det er ikke nok – der er to store […]

Ny vidensgruppe til kommunal ledelse

Carl Holst leder ny gruppe for kommunale ledere

Kommunale ledere skal tænke i nye baner og nye løsningerUdfordringerne med at drive en kommune bliver stadigt større. Det kræver, at kommunale topledere tænker i nye baner og ser nye løsninger og muligheder. Kun sådan kan kommunale ledere håndtere en fremtid med flere ældre, færre unge på arbejdsmarkedet og øgede forventninger til den kommunale service. […]

Kom til webinar: Kommunal Budgetanalyse 2022

Du har nu mulighed for at tilmelde dig gratis webinar med vigtige informationer om kommunernes budgetter for 2022. Webinaret afholdes af Kommunalt.dk/Influenter. Webinaret afholdes torsdag d. 10. februar kl. 09 og er gratis. Der kommer vigtig information for alle leverandører til danske kommuner. Tilmeld dig webinaret her.

Nyt Videncenter skal rådgive kommuner om opsætning af ladestandere til elbiler

KL er gået sammen med en række private og offentlige aktører om at danne et nyt Videncenter for Ladeinfrastruktur. Formålet er at samle viden om, hvordan vi i Danmark kan udrulle de nødvendige mange ladestandere i forbindelse med den grønne omstilling til flere elbiler. I øjeblikket stiger salget af elbiler, men det er i mange […]

Kommuners og regioners budget 2022

En samlet opgørelse over kommunernes og regionernes budgetter for 2022 foreligger nu. Kommunernes samlede budgetter 2022Kommunernes budgetter 2022 udgøres af udgifter til services for kr. 27,6 mia. og anlægsinvesteringer for kr. 19,8 mia. Regionernes samlede budgetter 2022Regionernes budgetter 2022 udgøres af udgifter til sundhedsområdet for kr. 124,2 mia. og anlægsudgifter på kr. 7,5 mia. samt […]

Indsatsen overfor hjemløse styrkes

Flere end 6.000 hjemløse i DanmarkFlere end 6.000 mennesker er hjemløse i Danmark, og samtidig oplever kommunerne en udvikling, hvor antallet af nye herbergpladser, udgifter og opholdstiden stiger, og hvor de lovgivningsmæssige og økonomiske strukturer kan udgøre en barriere for at tilrettelægge den rette hjælp. Behov for en grundlæggende omstilling af indsats for hjemløseRegeringen og […]

Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Kommunerne har en afgørende rolle i at sikre koordination og sammenhæng i indsatsen på tværs af områder. Regering og KL enige om ny hovedlovRegeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om en helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for kommunernes indsats til borgere med komplekse […]

Over 30 pct. finder det for besværligt at sortere affald

Ifølge en analyse af Analyse Danmark for Fagbladet 3F, synes 31 pct. af danskerne, at det er for besværligt at sortere affald. Det har Ritzau på vegne af Fagbladet 3F tidligere beskrevet. Folk vil gerne affaldssortere, men de synes, det er for kompliceret“Når man spørger folk, om de synes affaldssortering er en god ide, råber […]