Vilde København?

KØBENHAVNS KOMMUNE VIL HAVE MERE BIODIVERSITET I BYEN – DU KAN VÆRE MED TIL AT SKABE DEN

En ny pulje for biodiversitet giver københavnere med gode ideer mulighed for at skabe natur over hele byen. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen glæder sig over samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening, der skal gøre det nemmere at føre ideer ud i livet.

 

Der skal være mere biodiversitet i København. Og københavnerne skal være med til at skabe de grønne åndehuller, hvor insekter, fugle og smådyr kan finde sig til rette. Københavns Kommune har over de næste tre år afsat 3,8 millioner kroner til en såkaldt biodiversitetspulje, der skal hjælpe til at bryde en negativ udvikling, hvor flere og flere dyrearter trues på eksistensen.

Mandag d. 15. marts nikkede Teknik- og Miljøudvalget til de sidste teknikaliteter i projektet, og nu er det muligt at søge om midler.

Ideen til biodiversitetspuljen er groet i baghaven hos Jonas Bjørn Jensen (S), der sidder i Økonomiudvalget og er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune. Jonas Bjørn Jensen har store ambitioner for projektet.

 

Borgerne skal hjælpe til

– I København har vi rigtig mange steder der trænger til grønne fingre. Heldigvis er der også masser af københavnere, der ønsker at være med til at gøre byen grønnere. Derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at de to ting nu kan mødes i vores grønne partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening. Jeg glæder mig meget til at se alle de gode ideer, københavnerne har, blive til virkelighed, siger Jonas Bjørn Jensen.

Når københavnerne skal søge om midler i biodiversitetspuljen, kan de spørge Danmarks Naturfredningsforening til råds om biodiversitet i projekterne. Det skal gøre det nemmere for københavnerne at omsætte gode ideer til reel handling.

– Vi svarer på spørgsmål og rådgiver, så vi sammen sikrer mere plads til vilde planter og bedre muligheder for de insekter, fugle og pattedyr, som lever i byen. Det kan fx gøres ved at omlægge haver, vejrabatter og gårdanlæg til mere naturvenlig drift, eller ved at bryde asfalt og fliser op og skabe nye grønne områder, siger Ole Damsgaard, næstformand for Danmarks Naturfredningsforening København.

Inden asfalt og fliser brydes op, skal de gode ideer udformes som reelle ansøgninger. Det bliver muligt at søge om midler fra biodiversitetspuljen to gange årligt. Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at vurdere ansøgningerne og dermed sikre, at naturen bliver skabt i hensigtsmæssigt samspil med det lokale område.

Læs mere om puljen og mulighederne for at søge om midler på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/biodiversitet

Det kan du søge om midler til

I Danmark er knap 2.000 dyrearter truet på eksistensen. Biodiversitetspuljen støtter projekter i København, der ansporer københavnerne til at skabe mere og bedre bynatur. Ambitionen er at sikre grønne åndehuller for insekter, fugle og smådyr og dermed medvirke til at vende nedgangen i artsdiversiteten. Eksempler på projekter, der kan opnå støtte:

  • Græsplæner, der omdannes til blomsterenge.
  • Planter og frø til at etablere bede omkring gadetræer.
  • Fortove og asfaltarealer mv, der får fx blomsterkasser med fokus på biodiversitet.
  • Foredrag i boligforeninger og skoler om, hvordan man i det konkrete område kan øge kvaliteten af naturen.

 

Deltager i ’Danmarks vildeste kommune’

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet mandag d. 15. marts, at Københavns Kommune tilmelder sig Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune. De tilmeldte kommuner skal dyste i at skabe den mest fantastiske biodiversitet baseret på blandt andet iderigdom, engagement, antal omlagte kvadratmeter vild natur og udbredelse af viden til borgerne om den vilde naturs evner og egenskaber. Der findes en vinder i slutningen af 2022.