Vestpå vælger de erhvervsuddannelserne til

 Unge vestjyder vælger erhvervsuddannelserne

Da de officielle tal for søgningen til ungdomsuddannelserne kom umiddelbart før påske, var det med en lidt nedslående nyhed om, at det på landsplan stadig kun er en femtedel af afgangseleverne i 9. og 10. klasse, der havde søgt ind på en erhvervsuddannelse.

Helt præcist havde 19,9 procent af de unge valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse, hvilket er godt fem procentpoint fra det nationale mål om 25 procent i 2020 og endnu længere fra målsætningen om, at knap en tredjedel (eller 30 procent) af en årgang skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2025.

 

Langt over landsgennemsnittet

Men anderledes ser det ud i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 27,1 procent af de unge i år har valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse. Dermed står Ringkøbing-Skjern Kommune langt bedre end landsgennemsnittet til at nå den nationale målsætning – og til at klare fremtidens behov for kvalificerede medarbejdere både i den offentlige og private sektor.

Til sammenligning var det tilsvarende tal i 2020 24,4 procent i Ringkøbing-Skjern Kommune. Og ambitionen er, at tallet skal endnu højere op:

– I Ringkøbing-Skjern Kommunes videnpolitik har vi i flere år haft konkrete målsætninger om at øge optaget til erhvervsuddannelserne, siger formanden for kommunens Videnudvalg Lise Juhl Hansen.

Hun glæder sig over, at så mange unge vestjyder nu aktivt vælger en erhvervsuddannelse til, og peger på en begyndende kulturændring i samfundet som en af de væsentligste årsager til, at flere unge søger mod erhvervsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune end på landsplan:

– Det politiske ønske om at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne understøttes efterhånden af, at der igen er status i at kunne et håndværk – og måske også af, at de unge og deres forældre kan se, at der er rift om de faglærte, der kan bruge både hænder og hoved.

 

Ved mere om hvad de vælger

Det er en tendens, som leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunen, Carsten Bjerg, kan nikke genkendende til:

– Igennem flere år har der været et fokus på, at elever skal lære mere om de uddannelses- og karrieremuligheder der ligger i erhvervsuddannelserne. Det er vigtigt, at erhvervsuddannelser ikke bliver opfattet som en slags B-uddannelse. Der ligger gode uddannelse- og jobmuligheder i erhvervsuddannelserne. Derudover kræver det et godt hoved og en ihærdig indsats at gennemføre en erhvervsuddannelse, forklarer Carsten Bjerg og tilføjer:

– Det øgede kendskab til de forskellige muligheder bevirker i sidste ende, at eleverne har et bedre grundlag at træffe deres uddannelsesvalg på baggrund af.

Han peger på, at et godt samarbejde mellem skoler, UU-vejledere, erhvervsskolerne og virksomhederne har spillet en væsentlig rolle i, at kendskabet øges hos 9. og 10. klasseelever i Ringkøbing-Skjern Kommune, og tilføjer, at virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune generelt er meget positive i forhold til at tage lærlinge ind.

 

Skal stadig arbejde for erhvervspraktik

Carsten Bjerg advarer dog imod at hvile på laurbærrene, blot fordi søgningen mod erhvervsuddannelserne er steget.

– Vi skal fortsætte med en række initiativer som fx erhvervspraktik for alle 9. klasseelever og et “Virksomheden i skolen”-samarbejde mellem 7. klasser og lokale virksomheder. Det har været med til at understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes bestræbelser på at øge kendskabet til erhvervsuddannelser, siger han.

Omsorgspersoner

Også inden for sundheds- og omsorgsfagene er der i år en øget søgning blandt unge fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Her har 32 unge 9. eller 10. klasses elever søgt ind på uddannelser inden for sundhed, omsorg og pædagogik, og dermed er antallet mere end fordoblet i forhold til sidste år, hvor det tilsvarende tal var 15.

– Også hér har kommunen haft et særligt fokus på at informere de unge om mulighederne, fortæller Birthe Nyrup Dahl, der er uddannelsesansvarlig i Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhed- og Omsorgsafdeling.
Hun understreger, at vejlederne gør et stort arbejde med brede alle ungdomsuddannelserne ud for de unge.

– De unge skal kende til de forskellige uddannelsesmuligheder, så de kan træffe deres valg på det bedste grundlag. Men rigtig mange unge er heldigvis modne og klar til sundhedsvæsenets opgaver. Det er det, hele vores velfærdssystem afhænger af, siger Birthe Nyrup Dahl og peger på den fireårige kombinerede gymnasie- og social- og sundhedsassistentuddannelse EUX-Velfærd som en sikker og god start på den videre færd efter grundskolen.

– Der er mange spændende muligheder for videreuddannelse med sundhedsfaglig autorisation eller et svendebrev i hånden. Og fra sommer opstarter vi en ny DigiTech-linje for de assistentelever, der er interesserede i de digitale løsninger og velfærdsteknologi. Der forventer vi at tiltrække endnu flere unge -også flere unge mænd, fortæller hun og tilføjer:

– Det er dejligt, at der er kommet fornyet fokus på de gode muligheder og karriereveje i faguddannelserne. Og vi kan se, at de unge opnår en modenhed og en personlig udvikling via vekseluddannelser, hvor de skifter mellem skole- og praktikperioder. Deres voksende selvstændighed og ansvarsfølelse er livsbekræftende at få lov at følge. At de får deres egen løn, gør også noget godt for dem.

Se Undervisningsministeriets statistik her.