Behov for flere hoteller i Nakskov

Der er en positiv udvikling i gang i Nakskov, som vil øge behovet for flere hoteller. Det viser en analyse, som initiativet Nakskov 2030 har fået udarbejdet.

 

Brug for flere hoteller i 2030

Femern-forbindelsen og Nakskov 2030-initiativet er nogle af de positive ting, der i løbet af de næste 10 år vil skabe et behov for at øge overnatningskapaciteten i Nakskov med 120 værelser oven i de ca. 50, der eksisterer i dag. Analysen peger på, at der med fordel kan etableres 1-2 hoteller med 30-40 værelser hver, og at mindre byhoteller i den størrelse vil være økonomisk bæredygtige i Nakskov. Det glæder programdirektør for Nakskov 2030-initiativet Tim Jeppesen sig over:
“Det er nogle perspektivrige muligheder, der tegner sig. Vi vil meget gerne have et bynært hotel til Nakskov, der kan være et attraktivt mødested for både turister og nakskovitter, og det har vi nu god dokumentation for er både fornuftigt og realistisk,” siger han.

 

Muligvis med etableringsstøtte

Et mindre bynært hotel har stor relevans for lokale kræfter, mener Tim Jeppesen:
Nakskov 2030 er i dialog med flere lokale investorer, som meget gerne vil investere i byen og bakke op om den positive udvikling, vi er ved at sætte gang i. Nogle af de investorer kigger lige nøjagtigt på et hotel i størrelsesordenen 30-40 værelser, og vi har nu et stærkt grundlag for videre drøftelser med de lokale kræfter,” siger han.

Analysen peger også på, at det vil være en relevant hjælp, hvis der kan ydes en form for etableringsstøtte til et nyt hotel i Nakskov. Den mulighed har Nakskov 2030, idet der i initiativet er afsat 5 mio. kr., som bidrager til at etablere ’Byens Hotel’. Endvidere er der mulighed for støtte fra Bymidtefonden, hvis der er tale om en bevaringsværdig eller fredet bygning, der ligger i bymidten.

Analysen er udarbejdet af Telling & Nesager for Nakskov 2030 og vil blive offentliggjort på www.lolland.dk/nakskov2030.

 

Fakta om Nakskov 2030

Nakskov 2030 gennemføres i et partnerskab bestående af Lolland Kommune, A.P. Møller Fonden og Realdania.

Nakskov 2030 er et ambitiøst initiativ, der skal sende Nakskov godt ind i fremtiden. Målet er en langsigtet positiv udvikling i Nakskov, som skal være en levende og attraktiv by for både borgere, besøgende og erhvervsdrivende og en stærk hovedby for hele Lolland. Initiativet bygger på grundige analyser og på udviklings- og investeringsplanen ’Nakskov 2030’, som er vedtaget i Lolland Kommune i 2019.

Nakskov 2030 koncentrerer udviklingen tre steder: I bymidten, på havnen og omkring Hestehoved og fjorden. Her skal en række konkrete projekter tilsammen skabe bedre byrum og nye oplevelser med udgangspunkt i områdets særlige kvaliteter: Den historiske bymidte, den rå industrihavn og den trygge og rolige Nakskov Fjord.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *