Københavns Kommune åbner for ansøgninger til udvidet udeservering i 2021

Covid og afstandskrav presser byens restauratører, der derfor igen i år får mulighed for at udvide serveringen til f.eks. pladser og parkeringsarealer, så det bliver nemmere for gæsterne at holde afstand.     Midlertidige udvidet udearealer D. 13. april åbnede Teknik- og Miljøforvaltningen for ansøgninger om udvidet udeservering.   Ordningen blev vedtaget politisk sidste år på Københavns Rådhus for at give cafeer […]

Vil du sælge til kommunerne i 2021?

Selvom COVID-19 har skabt ekstra travlhed, har kommunerne stadig brug for nye teknologiske løsninger fra erhvervslivet. Men pga. corona-smitten må virksomhederne revurdere deres tilgang til det offentlige. Her følger en miniguide til, hvordan virksomheder kan få hul igennem til kommunerne i 2021 – to kommuner og en ekspert på kommunalområdet giver deres bud. Hvad skal […]

ROD I REGNSKABERNE i TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN I KØBENHAVN

KØBENHAVN: En afdeling i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning har gennem flere år bogført medarbejdertimer på fiktive anlægskonti uden at have haft budget til det. På tre år er der registreret et underskud på over 37 mio. kr., og beløbet kan stige med yderligere 15 mio. kr. i 2020. Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen […]

50.000 københavnere vil flytte

Frisk luft og lækker natur, god økonomi og dejlige huse er blot nogle af de ting Borgmesteren i Egedal nu vil tilbyde til coronafortvivlede københavnere, der ønsker at flytte fra hovedstaden. Nordsjællandsk borgmester inviterer københavnerne til kommunen En dugfrisk måling blandt borgere over 18 år fra Københavns Kommune, som Epinion har foretaget for Altinget, viser […]

Vejledere skal hjælpe ledige kvinder mod social kontrol

Social kontrol-vejledere på de københavnske jobcentre skal hjælpe kvinder, der bliver forhindret i at komme i job på grund af social kontrol fra deres familie eller omgangskreds. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har skaffet seks mio. kr. i Budget 2021 til bekæmpelse af social kontrol på arbejdsmarkedet. Kampen mod social kontrol på arbejdsmarkedet er […]

Minimumsnormeringer i Gladsaxe fra 2021

kommunalt.dk

Gladsaxe går skridtet videre end København og indfører minimumsnormeringer i daginstitutionerne allerede fra 2021. Efter 1. behandlingen af Gladsaxes borgmester Trine Græses budgetforslag onsdag aften står det klart, at der er flertal for at indføre minimumsnormeringer i kommunens daginstitutioner allerede fra 2021. – Jeg er utrolig glad for, at der er flertal for at indføre […]

Over 750 mio. kr. i Corona- hjælp og kernevelfærd alene i København

Parterne noterer sig, at der efter delaftale om overførselssagen vedrørende udmøntning af overførsler, midler til investeringspuljer og udmøntning af hastende need-to-sager var 580,8 mio. kr. i udisponeret finansiering og 169,2 mio. kr. i udisponeret servicemåltal. [rml_read_more] Partnerne tager til efterretning, at der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og servicemåltal som følge af korrektion af […]

NY HOTLINE: BEDRE HJÆLP TIL KØBENHAVNS VETERANER

Det skal være nemmere at være veteran i København. En ny veterantovholder og en hotline skal sikre, at veteraner fra internationale missioner får den rigtige hjælp til bl.a. at komme i job eller uddannelse. Vi kan ikke være andet bekendt, mener beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).   De fleste veteraner, som har været på […]

Ny kommuneplan vedtaget: Københavnerne får en grønnere by

En by med flere grønne områder, kortere afstand til grønne og blå områder og flere boliger, der er til at betale. Det er den udvikling af byen, som københavnerne kan se frem til de kommende år. Torsdag aften sagde Borgerrepræsentationen i København ja til forslaget til en ny kommuneplan, der sætter retningen for byens fysiske […]