<strong>Forsyningsselskaber skal have bedre styr på strategien</strong>

De danske forsyningsselskaber står over for historisk store udfordringer i forhold til at sikre stabil forsyning og holde priserne i ro. Samtidig skal den grønne dagsorden holdes på sporet. Det øger kravene til en effektiv tilrettelægning, overvågning og eksekvering af forsyningsselskabernes strategiske planer, som løbende skal kunne tilpasses skiftende krav og risici. Det er nogle […]

Kommuners og regioners budget 2022

En samlet opgørelse over kommunernes og regionernes budgetter for 2022 foreligger nu. Kommunernes samlede budgetter 2022Kommunernes budgetter 2022 udgøres af udgifter til services for kr. 27,6 mia. og anlægsinvesteringer for kr. 19,8 mia. Regionernes samlede budgetter 2022Regionernes budgetter 2022 udgøres af udgifter til sundhedsområdet for kr. 124,2 mia. og anlægsudgifter på kr. 7,5 mia. samt […]

Hvad sker der i kommunerne i 2022?

Hvad sker der i kommunerne i 2022? Hvad skal du tænke på som leverandør til kommuner i 2022. Vi hjælper dig: Se video her og husk at blive abonnent, hvis du ikke allerede er det.

Grønne kommunale indkøb er i stor fokus i år.

 Regeringen offentliggjorde en strategi for grønne offentlige indkøb. Temaerne i strategien flugter i vidt omfang med fokusområderne i den fælleskommunale indkøbsstrategi, som sætter retning for kommunernes indkøb frem mod 2024. De offentlige indkøb er et vigtigt værktøj, der skal bruges aktivt til at understøtte den grønne omstilling. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt med […]

Vil du sælge til kommunerne i 2021?

Selvom COVID-19 har skabt ekstra travlhed, har kommunerne stadig brug for nye teknologiske løsninger fra erhvervslivet. Men pga. corona-smitten må virksomhederne revurdere deres tilgang til det offentlige. Her følger en miniguide til, hvordan virksomheder kan få hul igennem til kommunerne i 2021 – to kommuner og en ekspert på kommunalområdet giver deres bud. Hvad skal […]

Grønne offentlige indkøb er meget mere end vegetarmad

Regeringens nye strategi er en kærkommen mulighed for at skabe mere grøn innovation og eksport i danske virksomheder og samtidig bidrage markant til 70 procent-målsætningen. Der skal dog helt andre boller på suppen blandt de offentlige indkøbere, hvis ambitionerne i strategien skal lykkes. Grøn transformation af offentlige indkøb [rml_read_more] Da Finansminister Nicolai Wammen præsenterede regeringens […]

Brug nøgletal i dit salg til kommuner 

Kommunale nøgletal er et vigtigt værktøj i den økonomiske styring af kommunerne. Og du kan også bruge dem når du vil sælge til det store kommunale marked. Kend din kommune 2021 Kommunernes Landsforening har udgivet Kend din kommune – 2021 som gennemgår 10 overordnede emner med tal og indikatorer for alle 98 kommuner. Her lærer […]

De kommunale budgetters betydning

Hvert år i august og september sidder politikerne i landets 98 kommuner og 5 regioner og forhandler budgettet for det kommende år. Og så laver de et overslag over de forventede udfordringer, behov og udgifter for de næste tre år. Og det er her at du skal spidse øre, hvis du har et ønske om […]

Furesø: Plads til yderligere forbedringer på børneområdet

Budgetforslag godkendt af et bredt flertal i økonomiudvalget: Plads til yderligere forbedringer på børneområdet Ved andenbehandlingen af budgettet på møde i økonomiudvalget den 30. september blev Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten enige om et samlet budgetforslag, som nu sendes til endelig behandling i byrådet. Partierne vil værne om velfærden, beskytte naturen og […]

Kommunernes serviceudgifter stiger til 251,9 mia. kr.

Hvert år forhandler KL med regeringen en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. I aftalen fastsættes bl.a., hvad kommunerne må bruge på service og anlæg. Kommunernes serviceudgifter dækker driften og udviklingen af daginstitutioner, folkeskoler, kommunernes del af sundhedsområdet, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre. Derudover indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje […]