Rigsrevisionens undersøgelse viser, at ministerierne kun undtagelsesvist har taget nye initiativer eller lagt særlige planer for at realisere verdensmålene.

Rigsrevisionens undersøgelse viser, at ministerierne kun undtagelsesvist har taget nye initiativer eller lagt særlige planer for at realisere verdensmålene.

Beretning om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark Verdens lande tilsluttede sig i 2015 FN’s 2030-dagsorden med 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål er udmøntet i 169 delmål og 244 indikatorer, som skal bruges...

Read more