Kommunal og regional medfinansiering af ladeinfrastruktur

Ladestandere til kommuner og regioner

Med henblik på bl.a. at sikre, at der også i yderområderne er marked for at opsætte ladestandere, er parterne enige om, at lovforslaget justeres således, at kommuner og regioner får mulighed for at yde medfinansiering i udbud af ladeinfrastruktur på deres egne arealer. Muligheden for medfinansiering gives inden for klare rammer, som indebærer, at medfinansiering […]